Tel. 022  6751 444

Main Menu
 • alt text
 • alt text

Vernevelaar voor COPD, Corona en ouderen

We maken onderscheid tussen verschillende productgroepen vernevelaars:
 • » neusvernevelaars bij verstopte neus / neusbijholteontsteking / voorhoofdsholte
 • » vernevelaars 7,5 μm voor bovenste luchtwegen (verkoudheid)
 • » vernevelaars 4,5 – 5,5 μm voor middelste luchtwegen
 • » vernevelaars 2 tot 4,5 μm voor onderste luchtwegen (COPD, Astma, Corona, Cystic Fibrosis)
 • » vernevelaars voor ziekenhuizen (hoge productiviteit)
 • » zoutvernevelaars (verkoop & verhuur)

Voor de bovenste en middelste luchtwegen voldoet een standaard vernevelaar. Voor effectieve behandeling van de onderste luchtwegen en voor mensen met weinig kracht in de longen, adviseren wij een geavanceerde vernevelaar met:
 • » ultrafijne neveldeeltjes: 2 μm tot 4 μm
 • » sterke compressor
 • » hoge vernevelsnelheid
 • » duurzaamheid & betrouwbaarheid
 • » vernevelaar met compressor of draagbare vernevelaar

Een kortere behandeltijd levert tijdwinst wat leidt tot stressvermindering! Ernstige longaandoeningen vragen om een sterkere vernevelcapaciteit. De fijnste neveldeeltjes bereiken hun doel wel. Wij werken naar volle tevredenheid met de volgende 2 merken:

Vraag stellen

Vernevelaar bij luchtweg- en longklachten

Uw huisarts of longarts zal aangeven wanneer u in aanmerking komt voor een vernevelaar. In dat geval kunt u ook vergoeding krijgen van de zorgverzekering. Uiteraard kunt u ook preventief een vernevelaar kopen / huren en dan aan de slag gaan met een zoutoplossing. Voor medicatie heeft u een recept van de huisarts nodig. Voor een vernevelaar met een zoutoplossing heeft u geen recept nodig.

Wij leveren veelal de vernevelaar aan klanten met de volgende gezondheidsklachten:
» COPD » Corona
» Astma » Taaislijmziekte / Cystic fibrosis
» Hooikoorts » Bronchitis
» Ouderen » Gehandicapten

Nadeel van een inhaler

Bij een reguliere inhaler is het noodzakelijk om diep in te ademen en dit 5 seconden vast te houden. De ervaring leert dat het gros de behandeling onjuist uitvoert. Het vraagt om continue discipline en longinhoud. Het resultaat is dat de medicatie onvoldoende de longen in wordt gezogen. De grote voordelen van een vernevelaar ten opzichte van een manueel inhaleerapparaat:
 • » medicijnen dringen veel dieper door tot in de luchtwegen en longen
 • » betere verspreiding van de medicatie
 • » ook toepasbaar voor verneveling van een zoutoplossing
 • » ideaal bij gebruikers met weinig longinhoud
 • » ideaal bij gebruikers die niet zelf een inhaler kunnen hanteren

Onze visie